Better choices, brighter future.

Let’s Go to Zero!

Elke dag nemen we kleine en grote besluiten, bewust en onbewust. Dat geldt voor innovaties, het ontwikkelen en maken van onze producten, advisering en energiegebruik. Daarom stimuleren we iedereen die bij Soprema betrokken is om bewuste keuzes te maken. Dat geldt voor onszelf, onze klanten, voorschrijvers zoals architecten en alle andere stakeholders. Zo werken we samen actief toe naar nul CO₂-uitstoot en een duurzame toekomst.

Better choices, brighter future

Als expert in waterdichting en isolatie voor de complete bouwschil legt Soprema de focus krachtig op duurzame oplossingen. Aan de hand van ons Let’s Go to Zero Program gaan we recht op ons doel af: een CO₂-neutraal Soprema in 2050. We doen dat door steeds betere keuzes te maken die onze footprint verkleinen. Want iedere beslissing gebaseerd op sustainability draagt bij aan een betere toekomst voor de planeet en voor de komende generaties. Better choices, brighter future.

38%

van de grondstoffen die
verwerkt zijn in Garantgum 446
zijn gerecycled.

Garantgum 446 ook KOMO-gecertificeerd

Vanaf ca. 1 februari 2024 produceert Soprema NL B.V. haar Garantgum dakbanen type 446 met een recycled aandeel grondstoffen van 38%. Dit grote aandeel gerecyclede grondstoffen wordt ook inmiddels gedeclareerd in het KOMO-attest met productcertificaat CTG-707/5. Peter Miltenburg, technisch manager bij Soprema, legt uit:

Onderdeel van de visie en missie van Soprema Nederland is een 30% lagere CO2 footprint in 2028. Dit sluit aan bij de Soprema Group doelstelling om in 2050 een CO2 neutrale omgeving te creëren.

BRL 7010 (Beoordelingsrichtlijn 7010) biedt de mogelijkheid aan de producerende industrie om producten die op basis van een bepaald volume biobased of gerecyclede grondstoffen zijn geproduceerd te certificeren. Dit kan middels een addendum aan een bestaand KOMO-attest hetgeen impliceert dat de betreffende producent haar producten al wel KOMO gecertificeerd dient te hebben. Voor Soprema Nederland was dit geen issue, al sinds jaar en dag zijn haar producten en systemen KOMO-gecertificeerd.

Nu komt niet iedere biobased of gerecyclede grondstof in aanmerking om uiteindelijk op basis van BRL 7010 gecertificeerd te kunnen worden; hier worden bepaalde restricties aan gesteld. Tevens en een belangrijk onderdeel van het certificatieproces is een audit door een notified body*.

Het notified body beoordeelt of de grondstoffen voldoen aan de voorwaarden uit de BRL en beoordeelt tevens hoe Soprema Nederland deze grondstoffen structureel kan borgen in haar productieproces en structureel kan toewijzen aan de dakbanen welke BRL 7010 gecertificeerd zijn.

Dit alles is positief verlopen waardoor er naast een update in het KOMO-attest van Garantgum dakbanen dus ook een addendum is gekomen met de declaratie van de recycled content. Het betreft daarbij de volgende producten:

  • Garantgum 446K14
  • Garantgum 446K14 WW
  • Garantgum 446K14 HR WW

Soprema Nederland is daarmee voorloper in de toepassing van een dergelijke hoeveelheid gerecycleerde grondstoffen in haar Garantgum 446 dakbanen. En daar zijn we trots op. Zo gaan we recht op ons doel af: een CO₂-neutraal Soprema in 2050.

*Een notified body of ook wel een aangemelde instantie is een door de overheid aangewezen keurings- of testinstituut die technisch bevoegd is verklaard om conformiteitsbeoordelingen uit te voeren.

Bij Soprema zetten we vol in op duurzaamheid. Om onze footprint te verkleinen, verspilling te verminderen en bij te dragen aan de circulaire economie. Hoe meer Soprema producten na hun levensduur een nieuw leven krijgen, hoe beter. Zo bestaan Soprema Garantgum 446 producten voor 38% uit gerecyclede grondstoffen.

We gaan recht op ons doel af: een CO₂-neutraal Soprema in 2050

CO2-uitstoot van Soprema wagenpark 100% gecompenseerd

Bij Soprema maken wij iedere dag bewuste keuzes voor een betere wereld. Daarmee willen wij graag onze ecologische impact zo klein mogelijk houden. We besteden veel aandacht aan bijvoorbeeld duurzame productontwikkeling, recycling en vermindering van restmaterialen. Maar wij kijken verder dan dat. Zo compenseren wij ook 100% van de CO2-uitstoot van het Soprema wagenpark en zijn al onze nieuwe auto’s sinds 1 januari elektrisch.

400 ton CO2-uitstoot gecompenseerd voor 2024

Deze compensatie vindt plaats door de speciaal geselecteerde duurzame energieprojecten van Climate Neutral Group. Via deze organisatie wordt elders CO2-uitstoot teruggebracht. Soprema koos voor het project: efficiënte cookstoves in Afrika.

Over het klimaatproject*

Het klimaatproject investeert in de lokale productie, distributie en verkoop van efficiënte cookstoves om deze breed toegankelijk te maken voor huishoudens in Afrika.

In Oeganda kookt 90% van de huishoudens op open vuur of traditionele inefficiënte houtskool cookstoves. Dit zorgt voor ernstige ontbossing, waardoor de biodiversiteit enorm is bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering. Gemiddeld gaat 15% van het inkomen van arme families naar hout of houtskool om op te koken. Wanneer zij zelf houtsprokkelen kost dit gemiddeld zeven uur per dag, die niet kan worden besteed aan betaalde arbeid, scholing of het huishouden. Om de ernstige gevolgen voor het klimaat, de armoede en de gezondheid tegen te gaan, investeert het project in de lokale productie en verkoop van de efficiënte cookstoves. Door het slimme ontwerp van de cookstove is er tot wel 50% minder brandstof (hout of houtskool) nodig bij het koken en komt er veel minder rook vrij.

Investering voor de toekomst

Soprema is trots om via dit initiatief de impact op het klimaat te kunnen compenseren. Aan de hand van ons Let’s go to Zero Program gaan we namelijk recht op ons doel af: een CO₂-neutraal Soprema in 2050.

Wil je meer weten over het certificaat of onze duurzaamheidsdoelstellingen? Neem dan contact met ons op.

CO₂-reduction is and must remain the ultimate goal of every new Soprema innovation.

Pierre-Etienne Bindschedler
CEO Soprema Group

Ambitious targets, sustainable growth

De 5 pijlers van ons Sustainability Program

Het Let’s Go to Zero Program van Soprema is de basis voor het realiseren van concrete, aantoonbare resultaten en meetbare data. Dit zijn de 5 pijlers van het programma:

Producten

Grondstoffen worden steeds schaarser. Daarom besparen we op grondstoffen volgens het principe Reduce, Re-Use, Recycle. Door zoveel mogelijk gerecyclede grondstoffen te gebruiken verkleinen we onze footprint, beperken we verspilling en dragen we bij aan de overgang naar de circulaire economie.

Energie

Onze productielocatie in Friesland draait voor 100% op groene stroom. We verduurzamen ons productieproces en onze transportbewegingen steeds verder. Dat doen we niet alleen door er constant over na te denken, maar ook door regelmatig nieuwe innovaties in gebruik te nemen.

Research & Development

Bij onze productontwikkeling geven we voorrang aan innovatieve technologie voor efficiënter energieverbruik, minder impact op het milieu en een lagere CO₂-uitstoot. Ook ontwikkelen we duurzame alternatieven voor steeds meer processen, grondstoffen en materialen die afvalstromen verminderen.

Keurmerken

Steeds meer Soprema producten mogen relevante keurmerken dragen. Met deze keurmerken laten we zien dat onze producten aan belangrijke duurzaamheidseisen voldoen. Tegelijk bieden ze de zekerheid dat ons Sustainability Program aantoonbare resultaten oplevert.

Recycling

Hoe meer Soprema producten na hun levensduur een nieuw leven kunnen krijgen, hoe beter. Ons percentage herbruikbare producten stijgt continu. Deze focus op hergebruik geldt ook voor onze verpakkingen. Gebruikte materialen kunnen aan Soprema worden geretourneerd, wij zorgen voor de recycling.

Kies vandaag voor morgen

Soprema roept iedereen op om betere keuzes te maken voor een betere wereld. Samen bewust de schouders onder een duurzame aanpak zetten, dat is onze boodschap. Een boodschap die we afstemmen op de verschillende doelgroepen. Van bouwers, overheden en architecten tot en met iedereen bij Soprema. Kies altijd beter, hoe klein of groot de keuze ook is.

Producten

CO₂ footprint berekend op alle Soprema producten

Soprema heeft recentelijk een belangrijke stap gezet in haar toewijding aan duurzaamheid. We hebben met precisie de CO₂-uitstoot van al onze producten in kaart gebracht, wat als een essentiële nulmeting fungeert. Deze nulmeting vormt het vertrekpunt voor een ambitieus doel: tegen 2027 streven we naar een indrukwekkende reductie van 30% in onze CO₂-uitstoot. Deze verplichting toont onze vastberadenheid om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en een positieve impact op onze planeet te realiseren. Ons doel is om in 2050 0% CO₂-uitstoot te hebben.

Van EPS naar XPS (producten EN recycling)

Soprema NL BV verzamelt EPS-materiaal uit de bouwsector, de voedingsindustrie en de verpakkingsindustrie, om dit in hun fabriek in Tongeren te verwerken tot nieuwe XPS-isolatieplaten. Voor deze inspanningen heeft Soprema een Cradle to Cradle certificering ontvangen.

Cradle to Cradle verwijst naar producten waarbij zowel de productieprocessen als de gebruikte materialen een gunstige impact hebben op het milieu. Het principe van Cradle to Cradle houdt in dat alle materialen van een product na gebruik kunnen worden hergebruikt in andere producten, met als uiteindelijk doel het minimaliseren of zelfs elimineren van afval. Dit streven leidt tot een positieve ecologische voetafdruk voor zowel bedrijven als consumenten.

Pavatex 100% biobased

Pavatex houtvezelisolatie van Soprema is 100%biobased en heeft een zeer geringe CO₂ footprint. Een isolatieproduct met de minste milieubelasting.

(bouwmaterialen gemaakt van dierlijk materiaal of van schimmels, planten, bacteriën die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt worden)

Energie

Soprema NL BV maakt gebruik van groene stroom voor haar fabriek in IJlst, het hoofdkantoor in Wijchen en de 15 verkoopvestigingen in Nederland.

Vanaf 2024 zal elke door Soprema NL BV geleasede of aangeschafte auto volledig elektrisch zijn. Bij elke Soprema vestiging zullen er voldoende laadmogelijkheden zijn om zowel personeel als klanten de gelegenheid te bieden hun auto of bus op te laden.  Van de nog in het wagenpark aanwezige niet elektrische voertuigen, zal de CO₂ uitstoot gecompenseerd worden.

Research & Development

Bij Soprema geloven we in een groenere toekomst! Onze passie voor duurzaamheid en innovatie drijft ons voortdurend om te streven naar betere oplossingen voor de bouw- en dakbedekkingsindustrie.

Met 23 R&D-centra over de hele wereld, blijven we pionieren in duurzame technologieën.

Keurmerken

Environmental Product Declaration

De producten Flagon PVC en Flagon TPO zijn inmiddels voorzien van een EPD (Environmental Product Declaration) waarin de CO₂ belasting cradle to gate is weergegeven

Een Environmental Product Declaration (EPD®) is een onafhankelijk geverifieerd en geregistreerd document dat transparante en vergelijkbare informatie vermeld over de impact van een (bouw)product op het milieu gedurende de gehele levenscyclus. De beoordeling gebeurt op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), uitgevoerd conform de geldende normen.

Cradle to Cradle

Producten die het Cradle to Cradle certificaat hebben

Soprema wil graag haar ecologische impact zo klein mogelijk houden. Daarom wordt bijzonder veel aandacht

besteed aan bijvoorbeeld duurzame productontwikkeling, recycling en vermindering van restmaterialen.

Wilbert Elissen
Algemeen directeur Soprema NL B.V.

Recycling

Projectgebonden terugnamegarantie

SOPREMA NL B.V. richt zich op recycling en circulariteit. Daarom bieden wij momenteel de mogelijkheid van een projectgerelateerde terugnamegarantie aan. Dit betekent dat wij, aan het einde van de technische levensduur, de door ons geleverde bitumineuze, PVC en TPO dakbedekking zal terugnemen om deze te recyclen of circulair te verwerken.

ZLOOP

Soprema zet opnieuw de toon rond circulariteit in de bouwsector met de aankondiging van de bouw van de ZLOOP. “De ZLOOP is een proces voor het recycleren van bitumineus snij- en sloopafval, beter bekend als roofing”, zegt Managing Director Soprema NL Wilbert Elissen. “We geven bitumen écht een tweede leven als nieuwe hoogwaardige bitumen, geproduceerd op onze eigen Soprema productiesite. ZLOOP staat dus voor maximale circulariteit.” De ZLOOP bevestigt de speerpuntpositie van Soprema als marktleider in waterdichting en het commitment naar verlaging van de CO2 footprint met het Let’s Go to Zero programma.

Een economisch succesverhaal schrijven op basis van een ecologisch script, het is intussen uitgegroeid tot het handelskenmerk van Soprema. Wereldwijd realiseert de groep een omzet van 5 miljard euro met 12.000 medewerkers in meer dan 100 fabrieken. Ook in Nederland heeft Soprema een stevige (mammoet)poot aan de grond met een productiesite, R&D- en trainingsfaciliteiten, Distributiecenter en 15 eigen verkoopvestigingen.

Marketingmanager Marcel van Maanen: “De ZLOOP is een doorontwikkeling van de XLOOP, een prototype van Soprema op de site in Val-de-Reuil (FR). Het aandeel downcycling, tot bijvoorbeeld producten voor de wegenbouw, wordt tot een minimum beperkt. ZLOOP staat dus voor maximale circulariteit. Momenteel zijn al pilotprojecten gestart met het inzamelen van bitumen snijafval via BRN, het Bitumen Recycling Network.”

Niet toevallig stelde Soprema de ZLOOP voor op de nieuwe state-of-the-art recycling- en productiesite in Tongeren, eveneens een schoolvoorbeeld van succesvolle circulaire economie. In de hoogtechnologische isolatiefabriek wordt circulaire XPS met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk en een minimale CO₂-impact vervaardigd.

Maximaal benutte daken

Daken worden steeds functioneler en we ontwikkelen er steeds meer activiteiten op, waardoor ook het belang van betrouwbare waterdichting en isolatie toeneemt. Om die extra functies maximaal te benutten, ontwikkelde Soprema specifieke systemen voor blauwe daken, ‘gele’ energiedaken, ‘rode’ daken die een intensieve activiteit toelaten en groendaken, die intussen veel mensen denken te kennen, maar waar bijvoorbeeld het zoemdak® toch weer de pioniersrol van Soprema illustreert.

Hemelwater krijgt in toenemende mate een duivels kantje. De klimaatopwarming drijft de frequentie van intensieve stortbuien op, waardoor het risico op overstromingen toeneemt. Nu al is wateroverlast met stip de nummer één van natuurrampen – goed voor 80 procent van de kostprijs. Geen wonder dat grote steden zoals New York, Parijs en Amsterdam blauwe daken – die de bulk van de regen kunnen opvangen – verplichten.

Niet alleen blauwe daken, ook energiedaken besparen op de elektriciteitsrekening. Soprema’s waterdichting van de witte cool roofs reflecteren het zonlicht, waardoor de temperatuur op het dak met wel 30°C gemilderd wordt. Een zegen voor airco’s die minder overuren moeten draaien en voor zonnepanelen die een flink stuk aan efficiëntie winnen. Cool roofs kunnen bitumineus, synthetisch of vloeibaar zijn. In die laatste vorm, Alsan Reflective, kan je bestaande daken zelfs eenvoudig overschilderen. Wereldwijd heeft Soprema met Soprasolar al meer dan 10 miljoen vierkante meter zonnepanelen geplaatst. Dankzij de speciale hechtingssystemen Fix Evo en Fix Evo Tilt is de windbelasting verzekerd zonder extra gewicht van de constructie. Bij een totaalpakket van een actief energiedak, biedt Soprema een systeemgarantie.

Net zoals voor energiedaken, is het voor groendaken cruciaal dat de levensduur van de dakconstructie, de waterdichting en de isolatie minstens even lang is als die van de bedekking. Onder de vlag Sopranature® is Soprema met 34 jaar ervaring en meer dan 6 miljoen m² op de teller wereldleider in de plaatsing van groendaken.

Soprema’s superieure waterdichtingsmembranen laten toe om de steeds schaarsere – en dus duurdere – oppervlakte in steden te benutten. Parkingdaken zijn één optie, maar denk vooral ook aan het extra plezier van een sportdak of een dakterras met BBQ. Het is tenslotte zomer.

PAVATEX-houtvezelisolatie voor circulaire bouwprojecten

Ook SOPREMA volgt de circulaire bouwtrend. We zetten ons immers graag in voor een betere toekomst en willen concreet actie ondernemen. PAVATEX is hier een mooi voorbeeld van.

Dit materiaal wordt gemaakt uit restmateriaal van zagerijen, en komt dus niet van bewuste houtkap. Ook het productieproces van de isolatie is uiterst milieuvriendelijk: alle afval wordt verwerkt en opnieuw ingezet als hernieuwbare energiebron. Alle PAVATEX-producten hebben een EPD-productverklaring. Bovendien vindt u in ons PAVATEX-assortiment producten voor verschillende toepassingen: zowel voor de binnenkant (gevel, vloer) als voor de buitenkant (gevelbekleding, buitengevelisolatie, daken) van woningen. U kunt dus bij ons terecht voor de volledige bouwschil van uw circulaire bouw- of renovatieproject.

PVC en TPO inzamelen

Op steeds meer daken liggen PVC dakbanen. Een begrijpelijke keuze. Want een PVC dakbaan is een hoogwaardig product, heeft een lange levensduur en kan prima worden hergebruikt.

Vekudak en VEBIDAK hebben een betaalbaar systeem opgezet om thermoplastische dakbedekking na jaren van dienst te recyclen voor een betere wereld: Roofcollect.

Het nieuwe inzamelingsysteem sluit aan bij het Europese initiatief van de Vinyl Foundation. Na inzameling en verwerking wordt het materiaal gebruikt voor nieuwe producten.

Recyclen van PVC dakbanen kost geld. Maar minder dan wanneer PVC dakbanen worden afgevoerd met ongesorteerd bouw- en sloopafval. Dus recycling spaart niet alleen het milieu, maar ook de portemonnee. De werkwijze van Roofcollect maakt het dakdekkers heel eenvoudig om te recyclen, vooral omdat de kosten vooraf helder zijn.

Meer weten over sustainability?

Deel Sustainability | Soprema Nederland