Garantgum 470K24 gemineraliseerd

Sku
Garantgum is een gemineraliseerd membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met een polyester-composiet wapening.
Login voor prijzen
Garantgum is een gemineraliseerd membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met een polyester-composiet wapening

Downloadbare documenten

COMMERCIELE DOCUMENTATIE

GARANTGUM brochure