Garantgum 470K24 gemineraliseerd

Sku
Garantgum is een gemineraliseerd membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met een polyester-composiet wapening.
Garantgum is een gemineraliseerd membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met een polyester-composiet wapening.

Downloadbare documenten

COMMERCIELE DOCUMENTATIE

GARANTGUM brochure

Productbrochure

GARANTGUM