Vanaf ca. 1 februari 2024 produceert Soprema NL B.V. haar Garantgum dakbanen type 446 met een recycled aandeel grondstoffen van 38%. Dit grote aandeel gerecyclede grondstoffen wordt ook inmiddels gedeclareerd in het KOMO-attest met productcertificaat CTG-707/5. Peter Miltenburg, technisch manager bij Soprema, legt uit:

Onderdeel van de visie en missie van Soprema Nederland is een 30% lagere CO2 footprint in 2028. Dit sluit aan bij de Soprema Group doelstelling om in 2050 een CO2 neutrale omgeving te creëren.

 

BRL 7010 (Beoordelingsrichtlijn 7010) biedt de mogelijkheid aan de producerende industrie om producten die op basis van een bepaald volume biobased of gerecyclede grondstoffen zijn geproduceerd te certificeren. Dit kan middels een addendum aan een bestaand KOMO-attest hetgeen impliceert dat de betreffende producent haar producten al wel KOMO gecertificeerd dient te hebben. Voor Soprema Nederland was dit geen issue, al sinds jaar en dag zijn haar producten en systemen KOMO-gecertificeerd.

 

Nu komt niet iedere biobased of gerecyclede grondstof in aanmerking om uiteindelijk op basis van BRL 7010 gecertificeerd te kunnen worden; hier worden bepaalde restricties aan gesteld. Tevens en een belangrijk onderdeel van het certificatieproces is een audit door een notified body*.

 

Het notified body beoordeelt of de grondstoffen voldoen aan de voorwaarden uit de BRL en beoordeelt tevens hoe Soprema Nederland deze grondstoffen structureel kan borgen in haar productieproces en structureel kan toewijzen aan de dakbanen welke BRL 7010 gecertificeerd zijn.

 

Dit alles is positief verlopen waardoor er naast een update in het KOMO-attest van Garantgum dakbanen dus ook een addendum is gekomen met de declaratie van de recycled content. Het betreft daarbij de volgende producten:

  • Garantgum 446K14
  • Garantgum 446K14 WW
  • Garantgum 446K14 HR WW

Soprema Nederland is daarmee voorloper in de toepassing van een dergelijke hoeveelheid gerecycleerde grondstoffen in haar Garantgum 446 dakbanen. En daar zijn we trots op. Zo gaan we recht op ons doel af: een CO₂-neutraal Soprema in 2050.

 

Wil je meer weten over de KOMO-certificering, Garantgum 446 of onze duurzaamheidsdoelstellingen? Neem dan contact met ons op.

*Een notified body of ook wel een aangemelde instantie is een door de overheid aangewezen keurings- of testinstituut die technisch bevoegd is verklaard om conformiteitsbeoordelingen uit te voeren.