Gun elkaar tijd om het werk goed en volgens richtlijnen uit te voeren

Gebarentaal geeft veiligheid op bouwplaats

Iedereen in de dakwereld kan terugkijken op een mooi jaar. Er is gebuffeld en hard gewerkt. Er zijn keuzes gemaakt welk werk we niet aannemen en welke juist wel. Bemanning van uitvoering is hierin een enorme uitdaging geworden. Daardoor zien we veel buitenlandse vakmensen en is het op de bouw inmiddels een kakofonie van talen. Mijn ervaring is dat we steeds meer met handen en voeten elkaar proberen iets duidelijk te maken. Vaak lukt dat ook nog. Een vakman begrijpt snel wat er wordt bedoeld. De veiligheid op de bouw neemt hierdoor echter niet toe. Sterker nog: ondanks alle inspanningen van diverse partijen en overheid zijn ernstige bouwongelukken nog steeds aan de orde. Via brancheverenigingen en instanties is gebarentaal ingevoerd met het oog op veiligheid, ongeacht de taal die je spreekt. Ik hoop echt dat we hiermee stappen kunnen maken naar een veiligere werksituatie.

 

"We moeten elkaar de tijd gunnen werk goed en volgens de vakrichtlijnen en regels uit te voeren."

 

Ongelukkige start dit nieuwe jaar

We zijn niet alleen met valongelukken het jaar begonnen, maar inmiddels is er in Nederland een intelligente lockdown van kracht waar ook de dakenbranche mee te maken heeft. Het beeld van werk is erg grillig: de een is hard bezig om de achterstand van januari/ februari in te halen, de ander is stil komen te liggen. Het wordt nog een hele puzzel om in de 1,5 meter standaard het werk voor elkaar te krijgen.

Puzzelen om geld binnen te houden

De druk is natuurlijk nog steeds hoog. Het weer zorgt er wel voor dat we verder werken, geen verlet hebben en dat iedereen denkt dat rond de bouwvak de economie zo’n klap heeft gehad dat investeringen on hold worden gezet. Tijd om zaken goed te beoordelen, navenante rapportages schrijven en de juiste adviezen geven, gaat langzaam ten onder. Laatste termijnen worden opgehangen aan documenteren van het gehele project. Langzaam lijkt het wel of alle partijen bankje moeten spelen voor de opdrachtgever. Dit wordt nu nog eens versterkt door de coronacrisis, waar het voor iedereen puzzelen is om het geld binnen te houden.

Prestatiedruk blijft toenemen

Hier komen de veranderende methoden van bouwen, de daarmee gepaard gaande regelgeving, de wijzigingen in het gebruik van het dak en de daarbij horende regelgeving nog bij. Dit alles maakt het er niet makkelijker op voor de dakondernemer. Of deze nu zzp’er is, of een groot dakdekkersbedrijf of installatiebedrijf runt.
Deze druk – regels, kennis en kunde, klimaat, taal en inmiddels ook de 1,5 meter voor onze gezondheid – zorgt ervoor dat er materiaal- en uitvoeringsfalen ontstaat. Opdrachtgevers en aannemers zien dit ook en houden de hand op de knip. Betalingstermijnen worden opgerekt en uiteindelijk wordt de druk om te presteren alleen maar hoger.

Afspraken vastleggen en nakomen

Duidelijkheid en het goed vastleggen van de afspraken! Termijnen blijven dan wat is afgesproken en kennis en kunde wordt op tijd tot de uitvoerenden gebracht. Opleidingen zijn er niet voor niets. Helaas liggen die nu wel even stil door de corona-maatregelen. Ondersteuning op de bouw is nog realiseerbaar vanaf 1,5 meter en niet in groepen.

Werkuitvoering volgens richtlijnen en regels

We hoeven ons helemaal niet zo druk of gek te maken als we elkaar, onze medevakbroeders (buitenlands of niet) de tijd gunnen het werk goed en volgens de vakrichtlijnen of regels uit te voeren. Dat zou ook de boodschap naar de hele bouwkolom moeten zijn. De waan van de dag wordt dan omgebogen tot helder succes en een goede kwaliteit. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zoals ook het opvolgen van de gezamenlijke richtlijnen voor onze gezondheid en die van onze medemens in deze periode.

Martin Beckers, dakspecialist

 

martin beckers

 

Speciaal voor alle vakmannen en dakdekkers houdt Martin de laatste nieuwtjes in de gaten. Hij deelt graag zijn opinie over het reilen en zeilen in de bouwbranche, met name wat er op het dak speelt. Zijn columns zijn ook te lezen in TOP magazine.