Brandpreventie op platte daken: wat zegt de wet?

In 2016 is de Europese norm voor het branden op platte daken grondig hervormd. In Nederland geldt al sinds 2009 de NEN 6050. Daarin staat dat dakbedekkingsconstructies brandveilig moeten worden ontworpen, gedetailleerd en uitgevoerd. De NEN 6050 geldt voor nieuwbouw, renovatie en het onderhoud van daken. Bovendien mag de bovenzijde van een dak volgens de NEN 6063 niet brandgevaarlijk zijn. Dit om te voorkomen dat het door vliegvuur uit de omgeving in brand vliegt. Bij Soprema zijn we er trots op dat we deze wettelijke eisen overstijgen. In dit artikel vertellen we je graag meer over de vuurbestendigheidstesten die we uitvoeren op al onze daksystemen.

De Europese brandwetgeving voor gebouwen

De EU verdeelt de brandwetgeving voor gebouwen in vier categorieën:

  • BROOF (t1)
  • BROOF (t2)
  • BROOF (t3)
  • BROOF (t4)

Terwijl dakconstructies in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk als brandklasse dakbedekking BROOF (t4) moeten behalen, is dit voor de dakafdichtingen in Nederland BROOF (t1). Het is belangrijk om daarbij op te merken dat er geen hiërarchie tussen de klassen bestaat. De regelgeving in het VK is dus niet strenger dan die in Nederland en vice versa. Daarnaast moet het volledige daksysteem voldoen aan de opgelegde klasse, en dus niet alleen het waterdichtingsmembraan. Bij Soprema beantwoorden de meeste daksystemen aan meerdere BROOF-klassen, aangezien onze producten in verschillende landen verkrijgbaar zijn.

Wat is brandklasse BROOF(t1)?

De brandklasse BROOF(t1) geeft de prestatie van een dak weer bij blootstelling aan een extreme brand. Het is een Europese klassering die garandeert dat een product brandvertragend en vliegbuurbestendig is. Met de brandklasse BROOF(t1) wordt de ontwikkeling van secundaire brandhaarden op het dak voorkomen. De brandwerende kwaliteiten van de daksystemen zorgen ervoor dat brand de dakafdichting niet doorboort én dat brand zich aan het oppervlak van het dak niet kan verspreiden. Om de BROOF(t1)-brandklasse te behalen, worden uitgebreide testen gedaan.

Brandpreventie daken – waar moet een dak aan voldoen?

De gestandaardiseerde testen zijn van kracht om de brandklasse van dakconstructies te bepalen bij extern vliegvuur (zoals vuur dat overslaat van een naburig huis). Daarbij wordt onder andere gekeken in hoeverre en hoelang het duurt voordat vlammen het materiaal kunnen doordringen en vlammen kunnen uitbreiden. Daarom testen we bij Soprema ook de tijd die een vlam nodig heeft om door te dringen en de afstand die de vlam aflegt. Dat laatste is gebaseerd op visuele observaties én temperatuurmetingen.

Brandveilige dakbedekkingsconstructie – onafhankelijk testorgaan

Deze vuurbestendigheidstesten bij Soprema worden gedaan door een onafhankelijk testorgaan. De afgelopen jaren hebben we Kiwa BDA Testing alle mogelijke daksystemen op een helling van 15 graden laten testen. Daarbij worden niet alleen allerlei combinaties van isolatie, waterdichting en toebehoren onderzocht; ook worden de verschillende diktes van onze materialen gecheckt.

Vanuit de NEN 6063 is bepaald dat we een brandtest mogen doen op een bepaalde brandopbouw, waarbij je uitgaat van het worstcasescenario: doorloop je deze test positief, mag je het dakbedekkingssysteem in principe toepassen op iedere andere ondergrond (met uitzondering van ongecacheerd polystreen).  

De resultaten van deze testen staan opgenomen in de KOMO-certificaten van onze producten. Uiteraard beschikken ook alle Soprema-bouwmaterialen over een CE-markering, die je samen met de DoP-verklaring terugvindt in de DOP-verklaring van het product.

Speciale omstandigheden: groendaken

Geen enkel dak mag volgens het Bouwbesluit brandgevaarlijk zijn. Bij groendaken moet er bovendien extra aandacht zijn voor de brandveiligheid. Het organische materiaal – de beplanting van het dak – is immers zeer brandbaar. In de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8292 ‘Begroeide daken - Termen, definities en bepalingsmethoden - Windweerstand , waterretentie en brandgevaarlijkheid’ wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre een begroeid dak voldoet aan de brandveiligheidsaspecten van daken.

 

De brandveiligheid van een groendak

De dikte van de substraatlaag is afhankelijk van het type begroeiing. De VBB Richtlijn Begroeide daken gaat uit van een substraatlaag van minstens vijf centimeter dik. De voedingswaarde van het substraat moet voldoen aan de eisen van het toegepaste type begroeiing. Een gelijkmatige opslag en verdeling van het substraat is daarbij belangrijk, waarbij rekening wordt gehouden met de toelaatbare (dak)belasting.

Ook is een vegetatievrije zone met onbrandbaar materiaal (zoals dakgrind of tegels op tegeldragers) van voldoende breedte belangrijk langs dakranden, opstanden, rond lichtkoepels en hemelwaterafvoerputten. De geadviseerde breedte is tussen de 300 en 500 mm. Om brand te beperken, moet je het dakbegroeiingssysteem daarnaast voldoende compartimenteren op afstanden van maximaal 40 meter. De compartimentering moet bestaan uit opstanden van onbrandbaar materiaal met een hoogte van minstens 300 mm of uit een vegetatievrije zone met onbrandbaar materiaal met een breedte van minstens 500 mm.

Brandpreventie vs. brandbestrijding 

Ondanks de strenge brandpreventiewetgeving conform NEN 6050 en NEN 6063 en de naleving van brandveiligheid namens het Bouwbesluit, breekt er helaas nog steeds wel eens brand uit. Naast brandpreventie is brandbestrijding dus ook heel belangrijk. Om brandveilig te werken op het dak, moet een dakdekker dus ook preventiemiddelen bij zich hebben. Denk hierbij aan brandblussers en branddekens, maar bijvoorbeeld ook een simpele brandwondengel. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de Arbowet en CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven.

Brandbeveiliging bij Soprema Nederland

Wil je meer informatie over brandpreventie en brandveiligheid op daken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze experts.