Afstand houden, probleem of prima?

Sinds maart is 'afstand' een beladen woord. Of dit nu 1,5 meter van elkaar is, of afstand tot het maken of doen van leuke dingen en uitdagingen. Wie het woord opzoekt in de Van Dale, leest de volgende betekenissen: (1) het afstaan van een bezit, recht enz., (2) de (kortste) weg tussen twee punten, (3) afstand nemen van iets/zich minder betrokken voelen bij, (4) sociale afstand/fysieke afstand die je ten opzichte van anderen in acht moet nemen tijdens een epidemie.

 

Elke betekenis is in onze branche wel van toepassing. Zo hebben we te maken met de juiste maten voor berekeningen in windbelasting, en in het calculeren van onze benodigde hoeveelheid materiaal. Ook hebben we te maken met sociale afstand vanwege Covid19. Tegelijkertijd zien we dat velen afstand nemen van de medemens en eerder voor zichzelf gaan. Anderen moeten dan weer ingrijpen om uiteindelijk tot een goed eindresultaat te komen. Steeds vaker worden veiligheidsmaatregelen over de top gejaagd om elk risico uit te sluiten. Veiligheid in onze branche kent juist vele gezichten. Brand, vallen van hoogte, Covid19 inmiddels, temperatuursinvloed en stofinademing.

 

Al staan we op het dak en dus meestal in weer en wind (superventilatie!), toch hebben we met al deze aspecten elke dag te maken. In de afgelopen maanden zien we veel creatieve oplossingen om met name de sociale afstand zoveel mogelijk aan te houden. Spin-off is dat ander regels vaker met voeten worden getreden. Vreemd genoeg krijgen we, hoe goed we ook ons best doen de regels intact te houden, te maken met mensen en bedrijven die er hun eigen regels op na houden.

 

afstand houden

 

Terecht of niet, het dak en de dakaannemer blijven voor deze partijen nog altijd de boosdoener. Of er nu water binnen komt, of het gaat over brandveiligheid: de dakaannemer is meestal degene die de bewijslast draagt. Ongeacht of hij nu wel of niet invloed heeft op de oorzaak. De dakaannemer heeft als leidraad het Bouw- besluit, met daarbij de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedek- kingsystemen, verwerkingsrichtlijnen en KOMO-attesten.

 

Als we op een andere manier enige afstand nemen, dan zien we dat het najagen van deadlines, papieren tijgers en betalingsmoraal een positiever beeld geven. We heb- ben weer even pas op de plaats gemaakt. Er is meer begrip voor gewijzigde veiligheidsmaatregelen zolang die onderbouwd zijn uit te leggen. Er is weer wat tijd voor meer zorgvuldigheid en dit wordt ook door alle partijen onderkend.

 

Belangrijk is dat we de afstand die nu gecreëerd is kunnen vasthouden, zodat er meer begrip is voor elkaars werk, veiligheid en gezondheid. We hebben de komende tijd nog zoveel uitdagingen die tot een goed resultaat gebracht moeten worden. Als we de afstand nu aanhou- den, dan krijgen we die ook voor elkaar. Zo realiseren we samen mooie projecten.

← Vorige Volgende →