Garantgum 430 FR

Sku

Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen en een glasweefsel wapening.

Login voor prijzen

Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen en een glasweefsel wapening. Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting. De Garantgum 430 FR is speciaal ontwikkeld voor gebruik op ongecacheerde EPS-isolatie om insmelting van EPS te voorkomen bij het aanbrengen van de toplaag.

Bij het gebruik van ongecacheerd EPS wordt vaak een budgetvriendelijke keuze gemaakt bij de eerste laag. Dit kan echter leiden tot problemen: als de verkeerde onderlaag wordt gebruikt, kan het EPS smelten bij verhitting tijdens het aanbrengen van de toplaag, wat resulteert in een insmelting, waardoor een negatief effect op de isolatiewaarde ontstaat en deze mogelijk buiten de gestelde eisen valt.

Bekijk onderstaande video voor de prestaties van de Garantgum 430 FR in de praktijk!

Downloadbare documenten

PRESTATIEVERKLARING (DoP)

GARANTGUM 430 FR - (430P66)

COMMERCIELE DOCUMENTATIE

GARANTGUM brochure