Groendaken worden steeds populairder. En dat is vrij logisch, want zo’n begroeid dak oogt niet alleen mooi: het is ook goed voor de natuur en onze waterhuishouding. Maar wat is het verschil tussen een intensief groendak en een extensief groendak? Wat is de opbouw van een groendak? En welke dakbedekking is daarbij nodig? In dit artikel vertellen we alles over de voordelen van en aandachtspunten bij groendaken.

Wat is een groendak?

Een groendak is een dak dat begroeid is met planten, kruiden of grassen. Dat kan een plat dak zijn, maar ook op een hellend dak is een groendak mogelijk. Een groendak wordt ook weleens een begroeid dak of vegetatiedak genoemd, of een dak met dakgroeiing of dakbegroening. De beplanting staat er niet alleen voor de sier; de begroeiing op een groendak biedt voedsel aan insecten – en daarmee aan vogels en draagt zo bij aan de biodiversiteit. Daarnaast vangt een groendak water op en kan daarmee bij hevige regenbuien het riool ontlasten.

Verschillen extensief en intensief groendak

Er zijn twee soorten groendaken: een extensief groendak en een intensief groendak. Het verschil zit in de dikte van de opbouwlaag, het gewicht van de opbouw, het type beplanting en de benodigde hoeveelheid onderhoud voor de begroeiing.

  • Een extensief groendak heeft een opbouwdikte tussen de 4 en 17 cm en een gewicht tussen de 30 en 220 kg/m2. Op een lichtgewicht extensief groendak van 30 kg/m2 groeien alleen vetplanten (sedumvegetatie). Op een extensief groendak van 220 kg/m2 bestaat de vegetatie uit een combinatie van sedums, grassen, kruiden of waardplanten. Een extensief groendak vergt weinig onderhoud – het advies is hooguit twee keer per jaar een controle en onderhoudsbeurt en een keer per jaar bemesten.

 

  • Een intensief groendak is vergelijkbaar met een normale tuin. Op dit type groendak kunnen namelijk grassen, kruiden, struiken en zelfs hele bomen groeien. Daarom wordt dit type groendak ook wel een tuindak of daktuin genoemd. Ook het onderhoud is vergelijkbaar met een tuin; water geven, snoeien, bemesten en onkruid wieden. De opbouw van een intensief groendak begint bij 15 cm tot wel 150 cm en kan algauw een gewicht van 300 tot meer dan 1.500 kg/m2 Daar moet natuurlijk wel de dakconstructie op berekend zijn. Vaak is een aangepaste constructie nodig.

Ook een semi-intensief groendak is mogelijk. Bij dit type groendak is de begroeiing beperkt tot kleine bomen of struiken.

Opbouw groendak: waterdicht stappenplan

Een goede dakconstructie is de basis voor elk groendak. Daarnaast moet de opbouw zorgvuldig gebeuren. Groendaken vereisen namelijk een speciale opbouw op de normale dakafdichting.

 

Voor de opbouw van een groendak gelden globaal de volgende 4 stappen:

  1. Schoonmaken en wortelwerende folie aanbrengen. Dit moet voorkomen dat wortels kunnen doorgroeien tot in de dakbedekking. Een wortelwerende dakbedekking is ook een goede optie.
  2. Drainagelagen aanleggen. De begroeiing haalt uit deze laag in de droge periodes haar voeding, want deze laag kan water bufferen. In natte periodes zorgt de drainagelaag voor de afvoer van water.
  3. Substraatlaag aanbrengen. Dit is de onderlaag waarop de planten moeten groeien; de ‘potgrond’ als het ware. Hoe dik de substraatlaag moet zijn, is afhankelijk van het type beplanting. Een sedum op een extensief groendak kan uit de voeten met een dunne substraatlaag van zo’n 4 centimeter. Er zijn ook groendaksystemen met een substraatlaag van slechts 20 tot 40 mm minerale wol. Wanneer op het intensieve groendak bomen komen, is een dikke laag nodig van minstens 50 centimeter waarin de wortels zich goed kunnen vasthechten.
  4. Planten van de vegetatie. Voor een extensief groendak zijn sedummatten of sedumcassettes mogelijk – die laatste zijn vooral handig bij hellende daken. Ook kunnen afgeknipte sedumtakjes op een substraatlaag gestrooid worden. Voor een intensief groendak wordt de vegetatie groter aangepakt. Daarop kunnen (sedum)planten, eventueel aangeleverd op dikkere sedummatten, struiken en zelfs bomen worden geplant.

Welke dakbedekking bij een groendak?

Bij een groendak is het belangrijk om goede dakbedekking te gebruiken. Door de hoge ponsweerstand (statisch én dynamisch) en de verhoogde mechanische weerstand is bitumen dakbedekking zeer geschikt voor groendaken en daktuinen. Let wel erop dat het membraan wortelwerend is, zoals GARANTGUM 470K14 WW. Doordat deze dakbedekking in twee lagen kan worden aangebracht, is de onderliggende isolatielaag meteen ook duurzaam beschermd. Het risico op lekkage is ook een stuk kleiner met een bitumineus tweelaags-systeem dan bij een eenlaagse dunne kunststoffolie.

 

Bij een groendak is het verder verstandig om de dakbedekking in vlakken op te delen (compartimenteren). Dat kan veel werk besparen wanneer er toch een lekkage ontstaat. U hoeft dan niet het volledige dak uit te graven en kunt makkelijker bij de lekkage komen.

Aandachtspunten groendak

Een groendak is nooit onderhoudsvrij. Bij een extensief groendak moet minstens twee keer per jaar de dakafvoer gecontroleerd worden en plantenresten worden verwijderd, bij een intensief groendak is het onderhoud vergelijkbaar met een normale tuin. Onkruid wieden is altijd onderdeel van een goed onderhoud van het groendak. Wortels van bepaalde onkruidsoorten kunnen namelijk de waterdichte laag van het groene dak beschadigen – daarom zijn niet alle planten geschikt om te planten op een groendak. Ook wordt geadvisseerd om beide soorten jaarlijks te bemesten.

 

Een groendak verlengt daarnaast de levensduur van het dakbedekkingsmateriaal. De begroeiing beschermt de waterdichting namelijk tegen UV-straling en zoninvloeden. Bovendien biedt een groendak ruimte aan biodiversiteit en vormt het een goede waterbuffer.

 

Ook is een groendak in combinatie met zonnepanelen een goede oplossing. Zonnepanelen produceren namelijk het beste stroom met een directe omgevingstemperatuur van 15 tot 25 graden. Doordat een groendak verkoelend werkt, kunt u hiermee het rendement van zonnepanelen in warme zomers verhogen.

 

Wilt u meer informatie over groendaken en de juiste bitumineuze dakbedekking? Neem dan contact met ons op.